Ääneneristys ja akustiikka

Inneco aanieristys

Ääneneristys Innecon seinäjärjestelmät tarjoavat hyvät ominaisuudet tilanjakoon esimerkiksi kokous-, koulutus-tai toimistotilojen välillä. Tämän päivän trendi on avokonttorit, joissa on erilaisia vetäytymistiloja kokousten tai yksityisten asioiden hoitamiseen. Silloin tuotteelle asetetaan niin teknisiä kuin myös ulkonäkö vaatimuksia. Hyvä suunnittelu antaa mahdollisuuden tilojen käyttämiseen sillä tavoin kuin asiakas on toiveensa asettanut.

Ääneneristävyyden määrittelyssä on hyvä noudattaa SFS 5907:2004 standardin antamia ohjeita. Kun suunnitelmissa on selkeästi tuotu esiin vaadittavat ääneneristämisen tarpeet, voidaan lopputuloksesta odottaa hyvää.

Tuotteen ääneneristävyys voidaan ilmoittaa ääniluokalla tai Rw arvolla. Ääniluokka on lähellä sitä arvoa, jonka tuote saavuttaa rakennuskohteessa suoritetussa mittauksessa. Rw mittaukset tehdään eurooppalaisten ohjeiden, EN ISO standardien, mukaisesti. Suomessa näitä testejä tekee mm. VTT. Ääniluokka ilmoitetaan kokonaisluvulla esim. 35 dB, EN ISO standardin arvo on Rw, ja rakennuskohteessa saavutettu arvo on R´w. EN ISO testiraportista ilmenee minkä kokoisena tuote on testattu ja samoin testiraportin liitteenä on kuvaus tuotteen teknisestä rakenteesta.

Äänieristysluokat ja niiden Rw vaatimukset SFS 5907 mukaan

Ääniluokka Rw
25 30
30 37
35 42
40 48
45 53

Kun suunnitellaan tilaa, johon halutaan mahdollisimman hyvä ääneneristys, on kiinnitettävä erityistä huomiota ainakin seuraaviin asioihin; ympäröivät rakenteet, lattia, alakatto, alakaton yläpuoliset rakenteet, rakennustekniikan (IV ja sähkö) läpiviennit. Myös itse seinäjärjestelmään valittavien tuotteiden tulee olla saamaa tasoa; lasit, sähköpielet, ovet, erilaiset tolpat. (taulukko, lasit)

Suunnitteluvaiheessa on myös hyvä miettiä, että minkälaista ääntä ollaan eristämässä.

Esimerkki

Tilassa keskustellaan hiljaisella/normaalilla äänellä, joka on Rw 45 dB. Tuotteeksi on valittu Innecon Rw 42 käyntiovi ja elementtien laseiksi 88.2 SR Rw 42 dB. Käyntiovi on testattu VTT:llä ääniluokkaan 35. Näin ollen 45 db puhe kuuluu toisella puolella 10 dB:n "lehtien havinana".

Inneco Esimerkki

 

Akustiikka

Myös akustiikkasuunnitelulla on suuri merkitys tilojen toimivuuteen. Peruslähtökohtana on tunnistaa tilan hyöty- ja haittaäänet. Hyötyääntä on esim. se, että neuvottelutilassa kaikki osallistujat kuulevat hyvin toistensa äänen. Haittaääntä on esim. tilan ulkopuolelta kuuluvat toimistoäänet. Akustiikkasuunnittelussa onkin yksinkertaistettuna kyse hyötyäänten parantamisesta ja haittaäänten vaimentamisesta. Akustiikkaa parannetaan käyttämällä materiaaleja, jotka eivät heijasta ääntä takaisin. Akustoivat materiaalit on suunniteltu absorboimaan ääntä ja ne estävät epämiellyttävän kaiun synnyn. Akustiikkaan voidaan vaikuttaa monin tavoin; akustointilevyt, lattiamateriaalit, verhot, huonekalut, seinien pintamateriaalit. Suunnittelussa on hyvä huomioida myös se, että samassa tilassa voi keskustella kaksi henkilöä tai kaksikymmentä henkilöä.

Innecon projektimyynti antaa mielellään näistä asioista lisätietoja. Kun ääneneristäminen ja akustointi huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa, on saavutettu lopputulos hyvä.

 

 

Ota yhteyttä

Pasi Ojakoski
+358(0) 400 871 867
pasi@inneco.fi

 

Tapani Salokannas
Mobile +358(0) 44 973 4242
tapani@inneco.fi

 

Jorma Isopahkala

Mobile +358(0) 43 8200 801
jorma@inneco.fi

Toteutuksiamme - Arkadiankatu 4-6

Inneco on ollut mukana hankkeessa Arkkaadian kadulla 33 000m2 toimittamassa lasiseiniä ja ovia. Kohde on melkein valmis.